V judo vrtcu se otroci seznanjajo z osnovnimi judo tehnikami. Velik poudarek je na šoli padanja oziroma pravilnemu padanju in splošnemu razvoju motoričnih sposobnosti in spretnosti. Otroci se preko vadbe naučijo medsebojnega sodelovanja, dela v skupini in paru. Seveda pa se posvečajo tudi raznim športnim igram in zabavi.